Jesteś tutaj: Zakres usług SPRAWY KARNE

SPRAWY KARNE

Oferujemy w zakresie spraw karnych:

  • obronę podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym i oskarżonych w postępowaniu sądowym,
  • reprezentowanie osób skazanych w postępowaniu wykonawczym ( zarządzenie wykonania kary, odroczenie wykonania kary,przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności) 
  • pomoc prawną  pokrzywdzonych w procesie karnym prowadzonych z urzędu przez organ prokuratorski oraz reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu z oskarżenia prywatnego,
  • dochodzenie na rzecz pokrzywdzonych naprawienia szkody, nawiązki
  • reprezentowanie nieletnich w postępowaniu o czyny karalne
  • ENA - europejski nakaz aresztowania