Jesteś tutaj: Zakres usług ODSZKODOWANIA

ODSZKODOWANIA

Zespół specjalistów posidających bogate doświadczenie w likwidacji szkód osobowych jest w stanie zagwarantować Państwu pomoc na wysokim poziomie merytorycznym. Pomoc świadczona jest od początku postępowania związanego ze zgłoszeniem szkody, poprzez proces negocjacji z podmiotami zobowiązanymi do wypłaty odszkodowania, reprezentowania pokrzywdzonych w procesach karnych i dochodzeniu odszkodowań na etapie sądowym. 
W szczególności możliwe jest:
1. dochodzenie odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu będącyc wynikiem wypadków drogowych i błędów, zaniedbań w sztuce lekarskiejtym zarażenia wirusem żółtaczki, gronkowca.

        Możliwe są w tym zakresie roszczenia z tytułu:

 • zadośćuczynienia za doznaną w wyniku w/w zdarzeń krzywdę,
 • odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, leków, pomocy osób trzecich,
 • odszkodowanie za utracone zarobki,
 • renta na zwiększone potrzeby,
 • renta z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej.

 2. odszkodowanie za śmierć osoby najbliżej.

                Z tego tytułu możliwe jest dochodzenie następujących roszczeń:

 •       zadośćuczynienie,
 •       jednorazowe odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej osób
 •      najbliższych,
 •       renta na rzecz osób, względem których ciążył na zmarłym obowiązek
 •      alimentacyjny,
 •       zwrot kosztó leczenia i pogrzebu,

3. roszczenia z polis posagowych,

W odróżnieniu od różnorodnych firm działajacych w tej dziedzinie, wszystkie postępowania, od samego początku prowadzone są przez adwokatów posiadających stosowne uprawnienia i doświadczenie. Obowiązkowe ubezpieczenia profesjonalistów dają Klientą dodatkowo gwarancję wypłacalności i rzetelności.  

kontakt telefoniczny: 600 125 157