Jesteś tutaj: Zakres usług PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Prawo ochrony środowiska jest coraz częściej istotnym elementem zarówno w działalności gospodraczej , jak i w procesie  inwestycyjnym. Zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym zakres regulacji jest szeroki, a przyjmowane strategie powodują, że rozbudowa tych regulacji i wymogów ulegnie dalszemu zwiększeniu. Dlatego też nasza kancelaria udziela wsparcia naszych Klientów m.in. w zakresie:

a. doradztwa prawnego , analizę stanu prawnego pod względem regulacji z zakresu ochrony środowiska,

b. prowadzenie postępowania administracyjnego przed organami kontrolnymi,

c. reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowo administracyjnych

kontakt telefoniczny: 600 125 157