Jesteś tutaj: Zakres usług KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób prawnych nie będących przedsiębiorcami.
Wieloletnie doświadczenie i wypracowane standardy dają gwarancję wysokiej jakości usług doradztwa prawnego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i specyfiki branży Klientów.
W tym zakresie możliwa jest pomoc kancelarii obejmująca:

  • bieżącą obsługę spółek prawa handlowego,
  • obsługę organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń),
  • reprezentację w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • doradztwo prawne w zakresie uregulowań Kodeksu spółek handlowych oraz aktów prawnych wykonawczych i pokrewnych,
  • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów,
  • opracowywanie założeń przekształceń kapitałowych, tworzenia holdingów, konsorcjów i grup kapitałowych spółek ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa handlowego,
  • reprezentowanie Klientów w sporach pomiędzy akcjonariuszami lub udziałowcami, udział w negocjacjach,
  • pomoc prawna przedsiębiorców indywidualnych,

Umożliwiamy przeprowadzenie projektów biznesowych wymagających specjalistycznej pomocy prawnej oraz znajomości uwarunkowań rynkowych. 

kontakt telefoniczny: 600 125 157