Jesteś tutaj: Aktualności UCHWAŁA SN W SPRAWIE ODSZKODOWAŃ

UCHWAŁA SN W SPRAWIE ODSZKODOWAŃ

NOWA UCHWAŁA SN W SPRAWIE ODSZKODOWANIA ZA NAJEM SAMOCHODU 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r. - III CZP 76/13

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita).