Jesteś tutaj: Aktualności TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY O ZASADACH POLITYKI ROZWOJU

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY O ZASADACH POLITYKI ROZWOJU

Na tle, m.in. postępowania prowadzonego przez naszą kancelarię, ujawniło się zagadnienie prawne dotyczące braku środków odwoławczych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Trybunał Konstytucyjny rozpoznając zapytanie prawne wystosowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał art. 5 pkt. 11, art. 30 b ust. 1 i art. 30 c ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach polityki rozwoju w zakresie w jakim przekazują uregulowanie praw i obowiązków wnioskodawców w trakcie naboru projektów, uregulowania środków odowławczych przysługujących wnioskdodawcy poza systemem źródeł powszechnie obowiązującego prawa oraz uzależnienia uprawnienia do skorzystania ze skargi do sądu administracyjnego od wyczerpania środków odowławczych przewidzianych w aktach niebędąych źródłem powszechnie obowiązujacego prawa są niezgodne z art. 87 Konstytucji RP. Trybunał odroczył przy tym utratę mocy obowiązującej powyższych przepisów na okres osiemnastu miesięcy od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw. Obecnie znana jest sama sentencja wyroku i oczekujemy na uzasadnienie.