Jesteś tutaj: Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualne w czasie spotkania z Klientem. Istnieje także możliwość przesłania zapytania w formie mailowej, w której powinien być przedstawiony krótko stan faktyczny sprawy.  Wskazane w odpowiedzi wynagrodzenie należy jednak traktować jako orientacyjne, które po bezpośrednim zapoznaniu się z dokumentacją i szczegółami sprawy może ulec zmianie.

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju sprawy, nakładu pracy, wartości przedmiotu sporu oraz przewidywanej długości trwania postępowania. Warunki i terminy płatności wynagrodzenia ustalane są indywidualnie z Klientem.