• Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Zakres usług

Zespół specjalistów posidających bogate doświadczenie w likwidacji szkód osobowych jest w stanie zagwarantować Państwu pomoc na wysokim poziomie merytorycznym. Pomoc świadczona jest od początku postępowania związanego ze zgłoszeniem szkody, poprzez proces negocjacji z podmiotami zobowiązanymi do wypłaty odszkodowania, reprezentowania pokrzywdzonych w procesach karnych i dochodzeniu odszkodowań na etapie sądowym. 

W szczególności możliwe jest:

1.  dochodzenie odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu będącyc wynikiem wypadków drogowych i błędów, zaniedbań w sztuce lekarskiej tym zarażenia wirusem żółtaczki, gronkowca.

        Możliwe są w tym zakresie roszczenia z tytułu:


 2.     odszkodowanie za śmierć osoby najbliżej.

                Z tego tytułu możliwe jest dochodzenie następujących roszczeń:

     najbliższych,

     alimentacyjny,

3.  roszczenia z polis posagowych,


W odróżnieniu od różnorodnych firm działajacych w tej dziedzinie, wszystkie postępowania, od samego początku prowadzone są przez adwokatów posiadających stosowne uprawnienia i doświadczenie. Obowiązkowe ubezpieczenia profesjonalistów dają Klientą dodatkowo gwarancję wypłacalności i rzetelności. 

 

kontakt telefoniczny: 600 125 157