• Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Aktualnosci

ORZECZENIE SN W SPRAWIE OPŁATY OD ROSZCZENIA EWENTUALNEGO

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 18 października 2013 r. , III CZP 58/13 wypowiedział się odnośnie następujacego zagadnienia prawnego : ​ Czy ramami kontroli wstępnej pozwu, w zakresie wykonania obowiązku fiskalnego wniesienia opłaty sądowej w wymaganej wysokości od zgłoszonych w nim kumulatywnie roszczeń, w tym takich, które mają odmienny wzajemnie rodzajowo charakter i - przy tożsamej dla obu podstawie faktycznej wskazanej przez powoda - są oparte na odrębnych podstawach normatywnych (art. 249 § 1 i 252 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - Dz.U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), objęta jest ocena poprawności prawnej wskazania jednego z nich jako ewentualnego?

Rozpoznając sprawę stwierdził, że :

Dopuszczalność zgłoszenia w pozwie żądania ewentualnego obok żądania zasadniczego nie podlega kontroli w ramach badania skuteczności wniesienia pozwu ( art. 130 k.p.c.).