• Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Aktualnosci

UBEZPIECZENIA PRAWNE

Kancelaria Adwokacka adw. Elżbiety Meller i Kancelaria Adwokacka adw. Marcina Mellera przystąpiły do projekt świadczenia usług prawnych w ramach ubezpieczeń ochrony prawnej. 


Ubezpieczenie Ochrony Prawnej to ubezpieczenie chroniące przed ryzykiem prowadzenia sporów prawnych i ponoszeniem kosztów z nimi związanych.

Ubezpieczyciel za pomocą regularnych składek zbieranych od klientów gwarantuje
im refundację m.in. kosztów sądowych, kosztów usług adwokatów i radców prawnych, kosztów postępowania egzekucyjnego, poręczenia majątkowego czy też kosztów strony przeciwnej w razie przegrania procesu.

Spory klientów prowadzone są wyłącznie przez odpowiednie, specjalizujące się w danej dziedzinie podmioty, dysponujące odpowiednimi uprawnieniami, tj. adwokatów lub radców prawnych.

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy problemów prawnych wyszczególnionych w polisie. Polisa zakłada ubezpieczenie od konkretnych rodzajów spraw np. ochrona przy dochodzeniu odszkodowań cywilnoprawnych, ochrona w zakresie prawa karnego – obrona w postępowaniu karnym lub wykroczeniowym, czy też ochrona w zakresie prawa pracy.


Klientów zainteresowanych ubezpieczeniami ochrony prawnej uprzejmie proszę kierować na stronę internetową:www.ochronaprawna.com,