• Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Aktualności

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY O ZASADACH POLITYKI ROZWOJU
    Na tle, m.in. postępowania prowadzonego przez naszą kancelarię, ujawniło się zagadnienie prawne dotyczące braku środków odwoławczych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Trybunał Konstytucyjny rozpoznając zapytanie prawne wystosowane przez Wojew&oacut...
UBEZPIECZENIA PRAWNE
Kancelaria Adwokacka adw. Elżbiety Meller i Kancelaria Adwokacka adw. Marcina Mellera przystąpiły do projekt świadczenia usług prawnych w ramach ubezpieczeń ochrony prawnej.  Ubezpieczenie Ochrony Prawnej to ubezpieczenie chroniące przed ryzykiem prowadzenia sporów prawnych i p...
UCHWAŁA SN W SPRAWIE ODSZKODOWAŃ
NOWA UCHWAŁA SN W SPRAWIE ODSZKODOWANIA ZA NAJEM SAMOCHODU   Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r. - III CZP 76/13 ​Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznyc...
ORZECZENIE SN W SPRAWIE OPŁATY OD ROSZCZENIA EWENTUALNEGO
Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 18 października 2013 r. , III CZP 58/13 wypowiedział się odnośnie następujacego zagadnienia prawnego : ​ Czy ramami kontroli wstępnej pozwu, w zakresie wykonania obowiązku fiskalnego wniesienia opłaty sądowej w wymaganej wysokości od zgłoszonyc...